މީރާ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި "ތިޔަ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު" ގައި ޕެންޝަން އޮފީހުން ބައިވެރިވެއްޖެ


މީރާގެ 6 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާއި ގުޅިގެން އިން އިންތިޒާމްކުރެވުނު "ތިޔަކުދިންގެ ހަވީރު" މިނަމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް 12 އޯގަސްޓް 2016 ވީ ހުކުރު ދުވަހު 4  ން 6 ށް ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާރކްގައި ކުރިއަށްދިޔައެވެ. މި ހަވީރުގައި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ އިތުރުން 13 މުއައްސަސާއަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

Published Date : Aug 27th 2016, 17:59
ގެދޮރު ގަތުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ ކޮލަޓަރަލައިޒް ކުރެވޭގޮތުގެ އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރުން

Published Date : Jun 7th 2016, 21:39
Aaroa Tree Planting Event

Published Date : May 4th 2016, 22:21
Inter-School Pension Quiz 2016

Published Date : Mar 29th 2016, 23:26
Information session at National Drug Agency